TRUMPAI APIE PROJEKTĄ BEI JO EIGĄ:

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“.

 

Vykdytojas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

Partneriai: Naujamiesčio kultūros centras–dailės galerija, Voss kultūros mokykla (Norvegija).

Vietos, kuriose vyks mokymai: Naujamiesčio kultūros centras–dailės galerija, Ramygalos kultūros centras, Velžio gimnazija.

 

Projekto tikslas: pagerinti profesionalių kultūros produktų ir paslaugų sklaidą Panevėžio regione bei užtikrinti lygiavertį prieinamumą; skatinti suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose bei plėsti Panevėžio regiono kultūros organizacijų bendradarbiavimo ribas.

 

Projekto rezultatas: vykdant projekto veiklas, dalyvaujant Norvegų ir Lietuvos ekspertams sukurti profesionalūs kūrybiniai produktai – dvi profesionalios aukšto meninio lygio koncertinės programos plačiajai visuomenei, pristatomos trimis teritoriniais lygmenimis:

– vietos lygmeniu (Naujamiestyje, Ramygaloje (Panevėžio r.);

– savivaldybės lygmeniu (Pasvalyje, Biržuose);

– apskrities centro lygmeniu (Panevėžyje).

 

Projekto veiklos: pagal ekspertų iš Voss kultūros mokyklos modelį vyks mokymas(is):

 • 15 esamų muzikinių meno vadovų (projekte vadinama: „I-asis mentorystės etapas“);
 • apsimokę 15 esamų muzikinių meno vadovų bei konsultuojami Norvegijos ekspertų, vykdys veiklas su 30 būsimųjų muzikinių meno vadovų (projekte vadinama: „II-asis mentorystės etapas“).

 

I-asis mentorystės etapas (15 esamų muzikinių meno kolektyvų vadovų):

Bendra šio etapo trukmė – 8 mėn.:

 • 3 d. po 5 ak. val. įvadiniai mokymai Naujamiesčio kultūros centre–dailės galerijoje (veda Voss modelio ekspertai);
 • nuotolinis koučingas 6 mėn. po vidutiniškai 6 ak. val. per savaitę (veda Voss modelio ekspertai);
 • tuo pačiu 6 mėn. laikotarpiu vyksta Lietuvos ekspertų mokymai iš viso 8 temomis;
 • 3 d. 15 ak. val. baigiamieji mokymai Naujamiesčio kultūros centre–dailės galerijoje, pasiruošimas koncertinių programų pristatymui (veda Voss modelio ekspertai);
 • I-asis koncertas – projekto kūrybinio rezultato pristatymas plačiajai visuomenei Naujamiestyje (veda / moderuoja Voss modelio ekspertai);
 • II-asis koncertas – projekto kūrybinio rezultato pristatymas plačiajai visuomenei Pasvalyje (veda / moderuoja Voss modelio ekspertai).

Einant į pabaigą šiam laikotarpiui numatytas 4 dienų vizitas į Norvegiją, Voss kultūros mokyklą.

 

Iš projekto lėšų numatoma įsigyti 15 planšetinių kompiuterių, pritaikytų darbui su muzikinėmis programomis, kurie bus kaip priemonė kokybiškai vykdyti nuotolines konsultacijas bei mokymus su Voss modelio ekspertais.

 

II-asis mentorystės etapas (30 būsimų muzikinių meno kolektyvų vadovų):

Bendra šio etapo trukmė – 8 mėn.:

 • 4 d. po 5 ak. val. įvadiniai mokymai Ramygalos kultūros centre ir Velžio gimnazijoje (veda Voss modelio ekspertai kartu su I-ojo mentorystės etapo dalyviais);
 • nuotolinis darbas savo kolektyvų aplinkoje 6 mėn. po vidutiniškai 6 ak. val. per savaitę (veda I-ojo mentorystės etapo dalyviai, konsultuojami Voss modelio ekspertų);
 • tuo pačiu 6 mėn. laikotarpiu vyksta Lietuvos ekspertų mokymai iš viso 8 temomis;
 • 3 d. 15 ak. val. baigiamieji mokymai Ramygalos kultūros centre ir Velžio gimnazijoje, pasiruošimas koncertinių programų pristatymui (veda Voss modelio ekspertai kartu su I-ojo mentorystės etapo dalyviais);
 • I-asis koncertas – projekto kūrybinio rezultato pristatymas plačiajai visuomenei Ramygaloje (veda / moderuoja Voss modelio ekspertai);
 • II-asis koncertas – projekto kūrybinio rezultato pristatymas plačiajai visuomenei Biržuose (veda / moderuoja Voss modelio ekspertai).

Projekto baigiamasis koncertas – dviejų koncertinių programų pristatymas plačiajai visuomenei Panevėžyje (veda / moderuoja Voss modelio ekspertai).

 

DALYVIO ANKETA (.DOCX)

 

Kilus klausimams maloniai prašome skambinti projekto vadovui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistui Remigijui Viliui, tel. +370 614 26702.

Užpildytas anketas iki 2021 m. birželio 16 d. 12 val. prašome siųsti Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėjai Miglei Bražėnienei, el. paštu: migle.brazeniene@panrs.lt.