Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras veiklos istoriją skaičiuoja nuo 1935 metų, kada Kaune Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, buvo įkurtas profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras. Pirmuoju kolektyvo vadovu ir dirigentu pasirinktas Julius Radžiūnas. Kaip policijos ir vidaus reikalų sistemos dalis, orkestras pergyveno daugelį politinės kaitos valstybės peripetijų. Išgyveno dvi okupacijas, jis gyvavo iki 1944 m. birželio mėn. kada į Lietuvą grįžo sovietų kariuomenė ir valdžia. 1989 m. tautinio pakilimo epochoje, muzikos kolektyvas buvo atkurtas. 1991 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jis vėl tęsia savo veiklą kaip Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Orkestrui dirigavo: Bronius Jonušas (1937 – 1944), Algirdas Kazimieras Radzevičius (1989- 2012), Egidijus Miknius (2012 – 2017). Nuo 2018 metų Orkestro meno vadovas ir dirigentas – Eimantas Anskaitis.

Koncertinei įstaigai vadovavo direktorė Angelė Abišalienė (2008-2018). Nuo 2019 orkestro direktorius – Artūras Maniušis.

Svarbia data kolektyvo biografijoje tapo 2008 metai, kada orkestrui suteiktas koncertinės įstaigos statusas. Kasmet kolektyvas paruošia ne mažiau kaip septynias naujas menines programas, surengia apie šimtą jų atlikimų, bendradarbiauja su kviestiniais solistais (vokalistais ir instrumentalistais) bei kitais meniniais kolektyvais.

Programa „Policija ir džiazas“

Džiazas – profesionali improvizacinės muzikos rūšis, susiformavusi XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Šis stilius išsivystė iš afroamerikietiškos muzikos, kuri jungia Afrikos ir Europos muzikos tradicijas. Iš šios sampratos ir bandome pažvelgti per muzikinę prizmę ieškodamo to kas mus jungia, o ne skiria: policijos disciplina ir džiazo laisvė, akademinis muzikavimas ir improvizacija, solinis ir orkestrinis grojimas ir t.t.

Programoje išgirsime šiuolaikines kompozicijas ir kas vadinama džiazo standartu.