2014 m. Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ gimnazijos administracija, rūpindamasi vaikų užimtumu ir kultūriniu bendruomenės gyvenimu, nusprendė sudaryti sąlygas pučiamųjų orkestro atsiradimui. Šiai idėjai įgyvendinti buvo pakviestas žinomas Lietuvos dirigentas, kompozitorius ir pedagogas – Tadas Šileika. Netrukus gimnazijoje atsirado pirmieji varinių pučiamųjų instrumentų ansambliai, o po poros metų ir nedidelis orkestrėlis.Kolektyvo nariai yra nuolatiniai mokyklos, bei aplinkinių bendruomenių renginių dalyviai, koncertuoja senelių, globos namuose, darželiuose, dalyvauja įvairiuose šalies konkursuose ir festivaliuose.