Lithuanian brass band association

orkestrų asociacija

1919 m. kovo 27 d

Pirmieji pučiamųjų orkestrų muzikos garsai Lietuvoje

1919 m. kovo 27 d. įvyko pirmasis kompozitoriaus, choro ir orkestro dirigento, pirmojo kapelmeisterio Lietuvoje Juozapo Gudavičiaus įkurto orkestro pasirodymas. 1930–1939 m. Juozapas Gudavičius gyveno Paįstryje (Panevėžio r.), vasaras praleisdavo Liūdynėje, kur turėjo vasarnamį. Paįstryje jis subūrė mišrų chorą ir pučiamųjų instrumentų orkestrėlį, kurio nariais buvo kaimo žmonės, valstiečiai, nepažįstantys natų, tačiau J. Gudavičius buvo sumanus orkestro vadovas ir užkrėtė mažo miestelio žmones meile muzikai.
Daugybės muzikinių Lietuvos projektų ir veiklų iniciatorius ir globėjas Remigijus Vilys 1998 m. inicijavo ir orkestro „Vaikystės vėjas“ Juozapo Gudavičiaus garbei įkūrimą. Tai pirmasis Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras, įkurtas 1998 m. Liūdynės kultūros centre. Šiuo pavyzdžiu pradėjo sekti kiti miesteliai ir orkestrų vis daugėjo. Siekdamas atgaivinti tarpukaryje skambėjusią pučiamųjų orkestrų muziką Remigijus Vilys 2011 m. inicijavo ir pirmojo Paįstrio kultūros centro orkestro įkūrimą.
Panevėžio rajone Šilagalio kultūros centre Remigijaus Vilio, Vilmanto Vapsvos ir lektoriaus iš Nyderlandų Piet Visser iniciatyva 1999 m. įkurtas varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“. Prabėgus keleriems metams, V. Vapsvos dėka Šilagalio kultūros centro Katinų padalinyje 2005 m. įkurta atskira orkestro grupė.
Nuosekli, kryptinga Remigijaus Vilio veikla turėjo įtakos ne vieno vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrų kūrimuisi. Šiuo metu vien Panevėžio rajono kultūros centruose veikia 12 varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų, kurių veikloje dalyvauja daugiau kaip 200 vaikų ir jaunimo.
Prie pučiamųjų orkestrų aktyvaus vystymosi ir tobulėjimo Lietuvoje prisidėjo atsidavusių Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių muzikantų pedagogų dalinimasis patirtimi vedant seminarus, mokymus Lietuvos regionuose ir miestuose.

LVPIOA buvo įkurta 2006m

Lietuvos varinių pučiamųjų orkestrų asociacija

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (LVPIOA) buvo įkurta 2006 metais Remigijaus Vilio iniciatyva. Ši organizacija ne tik vienija šio žanro orkestrus, dirigentus ir atlikėjus Lietuvoje, bet ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos bei JAV orkestrinės muzikos atstovais, kvalifikuotais lektoriais, žymiausiais ansambliais ir atlikėjais.
Skatindama meno mėgėjų ir profesionalų orkestrinės muzikos plėtojimą, puoselėdama ir kurdama muzikinę kultūrą, Asociacija padeda kurtis naujiems orkestrams ir juos globoja, rengia instrumentų parodas, meistriškumo kursus, koncertus, vykdo tarptautines konferencijas, kursus, konkursus, festivalius bei stovyklas, atstovauja Lietuvą ir užtikrina jos dalyvavimą Europos brass band asociacijos (EBBA) veikloje, rūpinasi orkestrų materialinės bazės modernizacija, rengia edukacinius projektus jaunimui, supažindinant juos su muzikine kultūra, skatina Lietuvos kompozitorių kūrybą ir kt.
Asociacija sudaro sąlygas naujų kolektyvų kūrimuisi, įtraukdama įvairių socialinių sluoksnių, visuomenėje jautrių grupių ir įvairaus amžiaus žmones į kultūrinį gyvenimą bei skatindama mažų miestelių ir vietos bendruomenes kultūringai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Asociacijos nariams, orkestrų vadovams ir muzikantams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti.

LVPIOA vertybės

Atsakomybė – už savo veiklą ir aktyvus rūpinimasis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų bendruomene.
Atvirumas – kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms ir jų sklaidai.
Kūrybingumas – kelio naujovėms atvėrimas, tradicijų puoselėjimas, žinių kūrimas ir taikymas, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes sėkmei pasiekti.

Lietuvą Asociacijos kvietimu jau aplankė:
Kompozitoriai
 • Jan Van der Roost (Belgium)
 • Philip Sparke (United Kingdom)
 • Jan de Haan (The Netherlands)
 • Oliver Waespi (Switzerland)
 • Magnus Hylander (Sweden)
Solistai:
 • Steven Legge (United Kingdom)
 • Jonathan Pippin (United Kingdom)
 • Armin Bachmann (Switzerland)
 • Michael Dood (United Kingdom)
 • Steve Sykes (United Kingdom)
 • Tom Hatchinson (United Kingdom)
 • Adam Rappa (JAV)
Orkestrai ir ansambliai
 • Lydbrook Brass Band (United Kingdom)
 • De Bazuin – Oenkerk (The Netherlands)
 • Exit Brass (Belgium)
 • Sweden Youth Brass Band

Misija

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos misija yra padėti kurtis orkestrams ir kelti jų profesionalumo lygį Lietuvoje, užtikrinti pažengusių šio žanro Lietuvos orkestrų bei solistų dalyvavimą Europos ir pasaulio čempionatuose, plėsti konsultacijų paslaugų tinklą, puoselėti Lietuvos Dainų švenčių tradiciją, prisidėti organizuojant Europos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatą Lietuvoje.

Vizija

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija – veiksmingiausia šio žanro muzikus, dirigentus, kompozitorius ir pedagogus vienijanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, gebanti konsoliduoti kultūros ir visuomenės interesus didinant Lietuvos kultūros žinomumą tarptautiniu mastu.

Nariai

Asociacijai priklauso 38 nariai – tai atsidavę profesionalių ir mėgėjų varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų vadovai, puoselėjantys muzikinę kultūrą Lietuvos didmiesčiuose ir mažuose miesteliuose bei muzikantai, kompozitoriai ir dirigentai, kuriuos vienija meilė varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikai ir siekis didinti šio žanro populiarumą Lietuvoje.

Dokumentai

Nuostatai