Mes spaudoje

Didžiosios Britanijos įkvėpta Baltijos sėkmė[:en]BRITAIN INSPIRES BALTIC SUCCESS

By 2017-02-0726 vasario, 2020No Comments

Kazys Daugėla, 2017.02.07

Paskutiniame Jungtinėje Karalystėje leidžiamo muzikinio žurnalo  brassbandworld.co.uk  numeryje publikuojamas Steve Legge straipsnis “Britain inspires Baltic success” (Didžiosios Britanijos įkvėpta Baltijos sėkmė). Žymus anglų pedagogas, dirigentas ir trombonininkas savo straipsnyje aprašo Lietuvoje patirtus įspūdžius, kaip britiška vario dūdų orkestrų “brasbendų” kultūra įsitvirtino Panevėžio rajone. Pateikiame www.muzikusajunga.lt skaitytojams viso straipsnio vertimą į lietuvių kalbą.

 Steve Legge – Didžiosios Britanijos įkvėpta Baltijos sėkmė / Britain inspires Baltic success

 Steve Legge aprašo kaip Britiška brasbendų kultūra sužadino jaunimo siekius Lietuvoje – 2019 metų Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato šeimininkus.

Panevėžys, turintis apie150,000 gyventojų, yra tipinis lietuviškas industrinis miestas – regiono centras su gausybe jį supančių kaimų ir miestelių. Per pastaruosius 20 metų Panevėžys vystė unikalią programą, populiarindamas britiško stiliaus brasbendų kultūrą aplinkiniuose miesteliuose ir kaimuose.

1996 metais Remigijus Vilys (dabartinis Panevėžio rajono savivaldybės kultūros vyr. specialistas) pirmą kartą susidūrė su vario dūdų orkestrų (brasbendų) muzika Europos brasbendų festivalyje. Jį sužavėjo kaip muzikuojantis jaunimas buvo įsitraukęs į pozityvios muzikos atlikimą ir kokią svarbią rolę ateities janųjų  talentų vystymui vaidino bendruomenės bei miestelių orkestrai . Taigi, kai Remigijui Viliui (arba tarp užsienio kolegų bičiuliškai vadinamu tiesiog “Remi”) buvo patikėta atsakomybė atrasti naujų kelių kaip sudominti, įtraukti ir užimti šiuolaikinį jaunimą muzika, jis įkvėpimą rado Britiško brasbendo sistemoje.

Remigijus pradėjo domėtis kaip bendruomenių brasbendai Jungtinėje Karalystėje rėmėsi vietiniais bendruomenių muzikantais, kurie galėtų mokyti groti jaunimą. Dauguma šių muzikantų žiūrint formaliai nėra kvalifikuoti mokytojai, tačiau tai nekelia problemos jų mokiniams, tai įrodo tokia gausybė puikių jaunimo orkestrų visoje šalyje. Remigijus pritaikė šį metodą ir savo aplinkoje. Pasitelkdamas vietinius muzikantus mokyti vietinius vaikus net nepastebėjo kaip greitai ši užkrečianti programa išplito skersai ir išilgai per visa šalį. Orkestrai reguliariai susiburia koncertuoti ir varžytis kas metus vykstančiame penkių pajėgumų lygių čempionate. Jungtinis Panevėžio rajono jaunimo vario dūdų orkestras “Aukštyn” (“Up”) jau spėjo atstovauti Lietuvai Europos jaunimo brasbendų čempionate ir Europos Brasbendų asociacija (EBBA) sutiko surengti 2019 metų Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatą Palangoje – kurortiniame pajūrio mieste. Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (www.lbba.lt) yra atsakinga už orkestrų kuravimą, padeda organizuoti jų gastroles į užsienį, surasti finansinę paramą, instrumentų įsigijimą bei festivalių organizavimą. Be viso to, organizacija perėmė Trefor Evans fondo valdymą bei pritraukė kitų svarbių partnerių, kad  skatintų jaunų muzikantų lavinimą.

1._Lithuania.LessonPanevezys

Nuotraukoje: vaikai iš Pavevėžio rajono mokyklos per jų pirmąją pamoką su Philip Storer

Remigijus puikia supranta, kad sunkumai, su kuriais susiduria jaunimas Lietuvoje yra daugeliu atvejų labai skirtingi, lyginant su Jungtine Karalyste. Tačiau pati muzika, nesvarbu, kur bebūtum, gali būti panaudota kaip vedlys siekiant padėti jaunimui įgyti pasitikėjimą savimi ir turėti siekių gyvenime. Pasitelkdamas šią filosofiją kaip paprastą būdą didinant jaunimo užimtumą įtikino Panevėžio valdžios atstovus skirti šiam klausimui deramą svarbą ir finansinę paramą, kad visi norintys regiono vaikai galėtų dalyvauti. Valdžios atstovai netruko pastebėti, koks reikšmingas šio sprendimo sąlygotas teigiamas efektas jaunų žmonių gyvenimui, jų siekiams ir pasitikėjimui savimi.

Aš neseniai buvau 16 kartą Lietuvoje, praėjus 10 metų nuo mano pirmojo vizito 2006 m. Ši proga buvo ypatinga, skirta jau anksčiau minėto Trefor Evans fondo dešimtmečio jubiliejuj pažymėti. 2006 metų kovą Lydbrook orkestras aplankė Panevėžį koncertuoti brasbendų bendruomenei, kuri tegyvavo tik nuo 1995 m. Šio turo metu, Trefor suprato kaip orkestras iš Gloucestershire gali padėti Lietuvos jaunimui – visų pirma siųsdamas paramą naujais instrumentais. Dauguma Lydbrook orkestro muzikantų buvo tiesiog priblokšti, išgirdę koks yra instrumentų stygius Lietuvoje (viename orkestre, 20 mokinukų dalinosi 5 turimais instrumentais). Viename kaime net buvo atvejų, kai vaikams buvo uždrausta neštis instrumentus namo, nes šeimos nariai dažnai juos tiesiog parduodavo dėl pinigų. Treforo vadovaujamam orkestrui sugrįžus kartus su partneriu Jo Millinu nedelsiant buvo įkurtas Trefor Evans fondas. Pradinis fondo tikslas buvo ieškoti finansinės paramos muzikos instrumentų įsigijimui ir siųsti juos Panevėžio jaunimui. Per pirmus metus buvo surinkta 3000 svarų ir už juos nupirkta 120 instrumentų, kurie buvo nusiųsti į Lietuvą jauniesiems muzikantams. Šis žingsnis buvo tarsi katalizatorius, suteikiant galimybę kaimų jaunimo bendruomenėms turėti savo orkestrus.

Per pastarąjį mano vizitą prie manes prisijungė net keturi Lydbrook orkestro nariai (buvę ir dabartiniai): Robert Morgan, Philip Storer, Paul Mclaughlin ir Jo Millin. Jungtinis orkestras atliko atminimo koncertą. Philip Storer, Paul Mclaughlin ir aš kuravome meistriškumo klases. Taip pat repetavome su jaunimo orkestru “Aukštyn”, kurį sudaro vieni puikiausių jaunimo varinių pučiamųjų ir perkusijos atlikėjų, entuziastingai siekiančių mokytis daugiau apie britišką orkestrų kultūrą ir naujas idėjas.

Prieš grįžtant į Jungtinę Karalystę, Remigijus mus pakvietė aplankyti dar vieną vietą – pradinę Panevėžio rajono mokyklą, esančią netoli Panevėžio miesto. Philip Storer, aistringas mokytojas ir patyręs vadovas, vedė dvi pribloškiančias ir įtraukiančias pamokas, kurios sužavėjo ir “užkabino” pirmą kartą su variniais pučiamaisiais susidūrusius vaikus. Visada yra didžiulis malonumas stebėti puikų mokymą ir puikų mokymąsi, kaip teigė mokyklos direktorius: “Philip yra tobulas mokytojas”.

Lyginant su mano pirmu vizitu 2006 metais, aš mačiau milžiniškus pokyčius. Šimtai jaunų muzikantų dabar susirenka kiekvieną savaitę groti daugiau nei 20 orkestrų. Nemaža dalis toliau pasuko mokytis muzikanto profesijos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o gera Lietuvos orkestrų reputacija ir toliau sklinda už šalies ribų. Kas žino, kas įmanoma, kai ši šalis rengs Europos orkestrų čempionatą 2019 metais? Žiūrėkite ir būsite nustebinti![:en]Steve Legge reports on how the British brass band culture has raised the aspirations of young people in Lithuania – host to the 2019 European Championships
With a population of around 150,000, Panevezys is a typical Lithuanian industrial city – a central hub with many outlying villages that form part of a municipality. Over the last 20 years, the Municipality of Panevysis has supported a unique programme establishing UK-style brass bands in towns and villages.
In 1996, Remigius Vilys (cultural minister for Paneveysis) witnessed brass bands for the first time at a ‘European’ festival. He saw how young people were engaged in positive music-making, and how communities and town bands were key to developing young players of the future. So when Remi was charged with the responsibility of providing new ways of engaging young people through music, he looked to the British brass band system for inspiration.
Remi started to research how community brass bands in the UK used local community musicians to teach young people in their areas. Many of these musicians are not qualified teachers in the formal sense, but this does not hinder students, as we can see through the many fine youth bands around the country. Remi mirrored this approach in his own area by utilising local musicians to teach local children, and this infectious programme has since spread the length and breadth of the county. The bands meet regularly to perform and compete throughout the year with five graded sections. A National Youth Brass Band has represented Lithuania at the European Youth Brass Band Championships on two occasions and the European Brass Band Association (EBBA) has agreed to hold the 2019 European Brass Band Championships in Palanga – a coastal town on the East coast. The Lithuanian Brass Band Association (www.lbba.lt) oversees the bands, foreign trips, fundraising, instrument purchase and festival organisation. As part of its work, it has also taken ownership over the Trefor Evans Trust and brought other partners on board to support the development of young players.
Remi understands that the issues for young people in Lithuania are different from many in the UK, but that music, no matter where, can be used as a vehicle for helping to raise the aspirations and confidence of young people. He also used this philosophy as a way of gaining funding from his local government to help issues of social mobility and the local government of Panevezys originally provided funding for music with the simple aim of keeping young people occupied. The government can now see how music can have a profound effect on peoples’ lives, along with raising their confidence and aspirations.
I recently made my 16th trip to Lithuania, ten years after my first visit in 2006. The occasion was a special one to mark the tenth anniversary of the aforementioned Tefor Evans Trust. In March 2006, Lydbook Band visited Panyvesis to give performances to a brass band movement that had only been in existence since 1995. During this tour, Trefor had seen how it could be possible for the band and Gloucestershire Music to help the young people by sending instruments and resources over from the UK. Many members of Lydbook Band were shocked to see how few instruments were available for students (in one band, 20 pupils are sharing five instruments). In one village, they discovered that the band had to stop the pupils taking the instruments home to practice as family members often sold them for money. Trefor’s passing, a day after the band returned, led to his then partner, Jo Millin, establishing the Trefor Evans Trust. Initially, the Trust was set up to raise money and collect instruments to send to Panevysis, and it raised £3,000 and amassed over 120 instruments that were delivered to Lithuania later that year. This great response was the catalyst for providing local villages with the opportunity to establish bands for their young people.

1._Lithuania.LessonPanevezys

Children from Panevezio Rajonas School during their first lesson with Philip Storer
It was particularly poignant to be joined on my latest trip by four members (past and present) of Lydbrook Band: Robert Morgan, Philip Storer, Paul Mclaughlin and Jo Millin. A commemorative concert was held with representatives from many of the bands and music organisations of Lithuania. Philip, Paul and I also led master classes and rehearsals with the Austyn UP Youth Band comprising some of the finest youth brass and percussion players, keen to learn more about the British band scene and explore new ideas.
Before we returned to the UK, Remi had one last place for us to visit – a primary School close to the City called Panevezio Pajonas. Philip Storer, a passionate teacher and experienced whole class tutor, led two stunning sessions that gripped the children as they experienced their first session of playing a brass instrument. It is always a pleasure to witness great teaching and learning and, as the Director of the School commented: “Philip is the perfect teacher.”
From my first visit in 2006 to my most recent, I have seen a huge difference. Hundreds of young musicians now play each week in over 20 bands. Many have gone on to study music, both in Lithuania and abroad, and the reputation of Lithuanian bands is spreading. Who knows what will be possible by the time the country hosts the European Championships there in 2019? Watch this space!

Source: brassbandworld.co.uk