Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija reiškia nuoširdžią užuojautą Pabradės fanfarinio orkestro ir Pavoverės vario dūdų orkestro vadovui, dirigentui Bronislovui Vilimui bei Jo artimiesiems dėl Tėčio mirties.