Didžiosios Britanijos įkvėpta Baltijos sėkmė

Kazys Daugėla, 2017.02.07

Paskutiniame Jungtinėje Karalystėje leidžiamo muzikinio žurnalo  brassbandworld.co.uk  numeryje publikuojamas Steve Legge straipsnis “Britain inspires Baltic success” (Didžiosios Britanijos įkvėpta Baltijos sėkmė). Žymus anglų pedagogas, dirigentas ir trombonininkas savo straipsnyje aprašo Lietuvoje patirtus įspūdžius, kaip britiška vario dūdų orkestrų “brasbendų” kultūra įsitvirtino Panevėžio rajone. Pateikiame www.muzikusajunga.lt skaitytojams viso straipsnio vertimą į lietuvių kalbą.

 Steve Legge – Didžiosios Britanijos įkvėpta Baltijos sėkmė / Britain inspires Baltic success

 Steve Legge aprašo kaip Britiška brasbendų kultūra sužadino jaunimo siekius Lietuvoje – 2019 metų Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato šeimininkus.

Panevėžys, turintis apie150,000 gyventojų, yra tipinis lietuviškas industrinis miestas – regiono centras su gausybe jį supančių kaimų ir miestelių. Per pastaruosius 20 metų Panevėžys vystė unikalią programą, populiarindamas britiško stiliaus brasbendų kultūrą aplinkiniuose miesteliuose ir kaimuose.

1996 metais Remigijus Vilys (dabartinis Panevėžio rajono savivaldybės kultūros vyr. specialistas) pirmą kartą susidūrė su vario dūdų orkestrų (brasbendų) muzika Europos brasbendų festivalyje. Jį sužavėjo kaip muzikuojantis jaunimas buvo įsitraukęs į pozityvios muzikos atlikimą ir kokią svarbią rolę ateities janųjų  talentų vystymui vaidino bendruomenės bei miestelių orkestrai . Taigi, kai Remigijui Viliui (arba tarp užsienio kolegų bičiuliškai vadinamu tiesiog “Remi”) buvo patikėta atsakomybė atrasti naujų kelių kaip sudominti, įtraukti ir užimti šiuolaikinį jaunimą muzika, jis įkvėpimą rado Britiško brasbendo sistemoje.

Remigijus pradėjo domėtis kaip bendruomenių brasbendai Jungtinėje Karalystėje rėmėsi vietiniais bendruomenių muzikantais, kurie galėtų mokyti groti jaunimą. Dauguma šių muzikantų žiūrint formaliai nėra kvalifikuoti mokytojai, tačiau tai nekelia problemos jų mokiniams, tai įrodo tokia gausybė puikių jaunimo orkestrų visoje šalyje. Remigijus pritaikė šį metodą ir savo aplinkoje. Pasitelkdamas vietinius muzikantus mokyti vietinius vaikus net nepastebėjo kaip greitai ši užkrečianti programa išplito skersai ir išilgai per visa šalį. Orkestrai reguliariai susiburia koncertuoti ir varžytis kas metus vykstančiame penkių pajėgumų lygių čempionate. Jungtinis Panevėžio rajono jaunimo vario dūdų orkestras “Aukštyn” (“Up”) jau spėjo atstovauti Lietuvai Europos jaunimo brasbendų čempionate ir Europos Brasbendų asociacija (EBBA) sutiko surengti 2019 metų Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatą Palangoje – kurortiniame pajūrio mieste. Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (www.lbba.lt) yra atsakinga už orkestrų kuravimą, padeda organizuoti jų gastroles į užsienį, surasti finansinę paramą, instrumentų įsigijimą bei festivalių organizavimą. Be viso to, organizacija perėmė Trefor Evans fondo valdymą bei pritraukė kitų svarbių partnerių, kad  skatintų jaunų muzikantų lavinimą.

1._Lithuania.LessonPanevezys

Nuotraukoje: vaikai iš Pavevėžio rajono mokyklos per jų pirmąją pamoką su Philip Storer

Remigijus puikia supranta, kad sunkumai, su kuriais susiduria jaunimas Lietuvoje yra daugeliu atvejų labai skirtingi, lyginant su Jungtine Karalyste. Tačiau pati muzika, nesvarbu, kur bebūtum, gali būti panaudota kaip vedlys siekiant padėti jaunimui įgyti pasitikėjimą savimi ir turėti siekių gyvenime. Pasitelkdamas šią filosofiją kaip paprastą būdą didinant jaunimo užimtumą įtikino Panevėžio valdžios atstovus skirti šiam klausimui deramą svarbą ir finansinę paramą, kad visi norintys regiono vaikai galėtų dalyvauti. Valdžios atstovai netruko pastebėti, koks reikšmingas šio sprendimo sąlygotas teigiamas efektas jaunų žmonių gyvenimui, jų siekiams ir pasitikėjimui savimi.

Aš neseniai buvau 16 kartą Lietuvoje, praėjus 10 metų nuo mano pirmojo vizito 2006 m. Ši proga buvo ypatinga, skirta jau anksčiau minėto Trefor Evans fondo dešimtmečio jubiliejuj pažymėti. 2006 metų kovą Lydbrook orkestras aplankė Panevėžį koncertuoti brasbendų bendruomenei, kuri tegyvavo tik nuo 1995 m. Šio turo metu, Trefor suprato kaip orkestras iš Gloucestershire gali padėti Lietuvos jaunimui – visų pirma siųsdamas paramą naujais instrumentais. Dauguma Lydbrook orkestro muzikantų buvo tiesiog priblokšti, išgirdę koks yra instrumentų stygius Lietuvoje (viename orkestre, 20 mokinukų dalinosi 5 turimais instrumentais). Viename kaime net buvo atvejų, kai vaikams buvo uždrausta neštis instrumentus namo, nes šeimos nariai dažnai juos tiesiog parduodavo dėl pinigų. Treforo vadovaujamam orkestrui sugrįžus kartus su partneriu Jo Millinu nedelsiant buvo įkurtas Trefor Evans fondas. Pradinis fondo tikslas buvo ieškoti finansinės paramos muzikos instrumentų įsigijimui ir siųsti juos Panevėžio jaunimui. Per pirmus metus buvo surinkta 3000 svarų ir už juos nupirkta 120 instrumentų, kurie buvo nusiųsti į Lietuvą jauniesiems muzikantams. Šis žingsnis buvo tarsi katalizatorius, suteikiant galimybę kaimų jaunimo bendruomenėms turėti savo orkestrus.

Per pastarąjį mano vizitą prie manes prisijungė net keturi Lydbrook orkestro nariai (buvę ir dabartiniai): Robert Morgan, Philip Storer, Paul Mclaughlin ir Jo Millin. Jungtinis orkestras atliko atminimo koncertą. Philip Storer, Paul Mclaughlin ir aš kuravome meistriškumo klases. Taip pat repetavome su jaunimo orkestru “Aukštyn”, kurį sudaro vieni puikiausių jaunimo varinių pučiamųjų ir perkusijos atlikėjų, entuziastingai siekiančių mokytis daugiau apie britišką orkestrų kultūrą ir naujas idėjas.

Prieš grįžtant į Jungtinę Karalystę, Remigijus mus pakvietė aplankyti dar vieną vietą – pradinę Panevėžio rajono mokyklą, esančią netoli Panevėžio miesto. Philip Storer, aistringas mokytojas ir patyręs vadovas, vedė dvi pribloškiančias ir įtraukiančias pamokas, kurios sužavėjo ir “užkabino” pirmą kartą su variniais pučiamaisiais susidūrusius vaikus. Visada yra didžiulis malonumas stebėti puikų mokymą ir puikų mokymąsi, kaip teigė mokyklos direktorius: “Philip yra tobulas mokytojas”.

Lyginant su mano pirmu vizitu 2006 metais, aš mačiau milžiniškus pokyčius. Šimtai jaunų muzikantų dabar susirenka kiekvieną savaitę groti daugiau nei 20 orkestrų. Nemaža dalis toliau pasuko mokytis muzikanto profesijos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o gera Lietuvos orkestrų reputacija ir toliau sklinda už šalies ribų. Kas žino, kas įmanoma, kai ši šalis rengs Europos orkestrų čempionatą 2019 metais? Žiūrėkite ir būsite nustebinti!