Pirmieji pučiamųjų orkestrų muzikos garsai Lietuvoje

1919 m. kovo 27 d. įvyko pirmasis kompozitoriaus, choro ir orkestro dirigento, pirmojo kapelmeisterio Lietuvoje Juozapo Gudavičiaus įkurto orkestro pasirodymas. 1930 –1939 m. Juozapas Gudavičius gyveno Paįstryje (Panevėžio r.), vasaras praleisdavo Liūdynėje, kur turėjo vasarnamį. Paįstryje jis subūrė mišrų chorą ir pučiamųjų instrumentų orkestrėlį, kurio nariais buvo kaimo žmonės, valstiečiai, nepažįstantys natų, tačiau J. Gudavičius buvo sumanus orkestro vadovas ir užkrėtė mažo miestelio žmones meile muzikai.
Daugybės muzikinių Lietuvos projektų ir veiklų iniciatorius ir globėjas Remigijus Vilys 1998 m. inicijavo ir orkestro „Vaikystės vėjas“ Juozapo Gudavičiaus garbei įkūrimą. Tai pirmasis Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras, įkurtas 1998 m. Liūdynės kultūros centre. Šiuo pavyzdžiu pradėjo sekti kiti miesteliai ir orkestrų vis daugėjo. Siekdamas atgaivinti tarpukaryje skambėjusią pučiamųjų orkestrų muziką Remigijus Vilys 2011 m. inicijavo ir pirmojo Paįstrio kultūros centro orkestro įkūrimą.
Panevėžio rajone Šilagalio kultūros centre Remigijaus Vilio, Vilmanto Vapsvos ir lektoriaus iš Nyderlandų Piet Visser iniciatyva 1999 m. įkurtas varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“. Prabėgus keleriems metams, V. Vapsvos dėka Šilagalio kultūros centro Katinų padalinyje 2005 m. įkurta atskira orkestro grupė.
Nuosekli, kryptinga Remigijaus Vilio veikla turėjo įtakos ne vieno vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrų kūrimuisi. Šiuo metu vien Panevėžio rajono kultūros centruose veikia 12 varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų, kurių veikloje dalyvauja daugiau kaip 200 vaikų ir jaunimo.
Pučiamųjų orkestrų aktyviam vystymuisi ir tobulėjimui Lietuvoje didelės įtakos turėjo Europos patirtis, bei atsidavusių Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės muzikantų pedagogų dalinimasis patirtimi vedant seminarus, mokymus Lietuvos regionuose ir miestuose.

Lietuvos varinių pučiamųjų orkestrų asociacija

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (LVPIOA) buvo įkurta 2006 metais Remigijaus Vilio iniciatyva. Ši organizacija ne tik vienija šio žanro orkestrus, dirigentus ir atlikėjus Lietuvoje, bet ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos bei JAV orkestrinės muzikos atstovais, kvalifikuotais lektoriais, žymiausiais ansambliais ir atlikėjais.
Skatindama meno mėgėjų ir profesionalų orkestrinės muzikos plėtojimą, puoselėdama ir kurdama muzikinę kultūrą, Asociacija padeda kurtis naujiems orkestrams ir juos globoja, rengia instrumentų parodas, meistriškumo kursus, koncertus, vykdo tarptautines konferencijas, kursus, konkursus, festivalius bei stovyklas, atstovauja Lietuvą ir užtikrina jos dalyvavimą Europos brass band asociacijos (EBBA) veikloje, rūpinasi orkestrų materialinės bazės modernizacija, rengia edukacinius projektus jaunimui, supažindinant juos su muzikine kultūra, skatina Lietuvos kompozitorių kūrybą ir kt.
Asociacija sudaro sąlygas naujų kolektyvų kūrimuisi, įtraukdama įvairių socialinių sluoksnių, visuomenėje jautrių grupių ir įvairaus amžiaus žmones į kultūrinį gyvenimą bei skatindama mažų miestelių ir vietos bendruomenes kultūringai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Asociacijos nariams, orkestrų vadovams ir muzikantams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti.

Lietuvos varinių pučiamųjų orkestrų asociacijos vertybės

Atsakomybė – už savo veiklą ir aktyvus rūpinimasis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų bendruomene.
Atvirumas – kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms ir jų sklaidai.
Kūrybingumas – kelio naujovėms atvėrimas, tradicijų puoselėjimas, žinių kūrimas ir taikymas, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes sėkmei pasiekti.

Lietuvą Asociacijos kvietimu jau aplankė:

Kompozitoriai:
Jan Van der Roost (Belgium)
Philip Sparke (England)
Jan de Haan (The Netherlands)
Oliver Waespi (Switzerland)
Magnus Hylander (Sweden)

Orkestrai ir ansambliai:
Lydbrook Brass Band (England)
De Bazuin – Oenkerk (The Netherlands)
Exit Brass (Belgium)
Sweden Youth Brass Band

Solistai:
Steven Legge (England)
Jonathan Pippin
Armin Bachmann (Swicherland)
Michael Dood (England)
Steve Sykes (England)
Tom Hatchinson (Vels)
Adam Rappa (JAV)